Vážení zákazníci,

oznamujeme vám, že k 31. decembru 2013 bolo vydávanie časopisu Finančný manažment pozastavené.